Masimiliano Farači (klavesīns) un Stefano Baljano (blokflauta), 2019.gads

Itāļu baroka sonātes